Våra språkliga dilemman som transkribenter

Talat språk vs skrivet språk En sak kan vi säkert konstatera – talat språk är inte samma sak som skrivet språk. Det är ett faktum som blir lite extra tydligt när man jobbar med att transkribera talat språk. När vi pratar tenderar vi ofta att använda halvfärdiga meningar, annorlunda ordföljd och olika typer av läten för att få fram det vi vill säga. På så [...]