Minns ni när en tågbiljett mellan Stockholm och Sundsvall alltid hade samma pris? I slutet av 90-talet kom SJ:s röda och rosa biljetter, vilket innebar en viss möjlighet att få en billigare biljett genom att vara ute i god tid. Under perioder har SJ sålt vissa biljetter som sista minuten. Idag är prissättningen på hos SJ och andra tågbolag helt dynamisk och styrs helt utifrån tillgång, efterfrågan och när du bokar din resa. Skulle samma typ av prissättning kunna fungera inom transkribering?

Snabb transkribering är ett erjubande från Transkribering.nu Sverige AB, som riktar sig till dig som vill betala extra för att få dina transkriberingar levererade snabbare än andra kunder. Vi har sett att olika kunder har olika behov, och olika betalningsförmåga, när det gäller leveranshastighet på transkribering.

Visioner om en framtida prismodell

Tänk att ha en prismodell som är helt dynamisk och som, liksom vid bokning av tågresor och flygresor, visar priset vid varje enskilt tillfälle och helt baserat på den leveranshastighet som kunden önskar vid varje tillfälle. Vid perioder då efterfrågan på transkribering är hög så ökar priset. Den som ändå önskar ett lägre pris kan du välja en längre leveranshastighet. Vid perioder där efterfrågan är lägre så blir det möjligt att beställa transkribering med kortare leveranstid till ett lägre pris. Modellen bör förstås ha ett minimumpris och ett maxpris, så att exakt samma tjänst inte kan variera mellan några hundra och några tusen kronor. Men i någon mening vore det intressant med en dynamisk prismodell som, liksom tågpriserna, tog hänsyn till tillgång och efterfrågan, samt kundens behov av snabbhet i leveransen.

Denna prismodell finns inte idag och det skulle innebära mycket jobb att utveckla den. Så det är inte alls aktuellt för oss i närtid. Men det är ändå en spännande tanke att fundera över hur verksamheten och ni som kunder skulle påverkas av en sådan modell.