Hjälp oss jobba snabbare – klipp din fil

Vi vill ha ett snabbt och effektivt arbetsflöde med mycket IT-stöd. Än så länge har vi dock ingen teknik som automatiskt klipper till ljudfilerna efter kundernas önskemål. Vi önskar helt enkelt att få färdiga ljudfiler utan instruktioner i stil med "börja transkribera från 03:34" eller "sluta transkribera när de går över och börjar prata om fika". Vårt önskemål är att du som kund själv klipper [...]