Kraftkonsulter anlitar snabb transkribering

Tommy Norger är vd på Kraftkonsulter i Skandinavien. Företaget hjälper elnätsägare med att utveckla sina elnät. De  vill satsa på att inte bara driva verksamheten utifrån att skapa en god ekonomi för elnätsägare, de vill också fokusera på att hjälpa till att bygga elnät med minsta möjliga klimatpåverkan och en stark biologisk mångfald. Kraftkonsults kunder är elnätsägare samt underleverantörer till elnätsägarna. Det är viktigt för [...]