Tommy Norger är vd på Kraftkonsulter i Skandinavien. Företaget hjälper elnätsägare med att utveckla sina elnät. De  vill satsa på att inte bara driva verksamheten utifrån att skapa en god ekonomi för elnätsägare, de vill också fokusera på att hjälpa till att bygga elnät med minsta möjliga klimatpåverkan och en stark biologisk mångfald. Kraftkonsults kunder är elnätsägare samt underleverantörer till elnätsägarna. Det är viktigt för Kraftkonsult att förstå vad deras kunder ha, och

Just nu genomför Tommy och hans kollegor en studie där de vill ta reda på vad deras kunder förväntar sig av dem när det gäller balansen mellan ekonomi, miljö och samhällsansvar. Att enbart lyssna på de inspelade intervjuerna med kunderna var inte tillräckligt för att få ut essensen ur samtalen. Med en tight tidsplan började Tommy söka på nätet efter någon som kunde hjälpa honom att transkribera materialet. Med sökorden Transkribering Snabb hittade han till oss. Ett dygn senare hade han alla sina intervjuer transkriberade. Detta var en förutsättning för att han i sin tur skulle hålla deadline på sin del av uppdraget.

Snabb återkoppling

-Det viktigt var inte bara den snabba leveranshastigheten, utan också att jag fick snabb återkoppling och beställningen bekräftad nästan omgående, säger Tommy.

På samma sätt som Tommy själv undersöker vad hans kunder har för önskemål och behov, så passar han på att berätta för oss om hur viktigt det är för honom som kund att snabbt få svar på frågor via både mejl och telefon. Den inledande kontakten är en viktig del i leveranskedjan.