Hur transkriberar vi flera timmar på bara ett dygn?

Det finns en fysisk gräns för hur mycket en person kan transkribera på 24 timmar. En normal skrivhastighet är ungefär fyra arbetstimmar per ljudtimme. Om en person är vaken och jobbar intensivt i 24 timmar så går det i teorin att transkribera sex timmar på ett dygn. Men en vanlig människa orkar förstås inte jobba non stop i 24 timmar. En vanlig transkriberare transkriberar sällan [...]