Det finns en fysisk gräns för hur mycket en person kan transkribera på 24 timmar. En normal skrivhastighet är ungefär fyra arbetstimmar per ljudtimme. Om en person är vaken och jobbar intensivt i 24 timmar så går det i teorin att transkribera sex timmar på ett dygn. Men en vanlig människa orkar förstås inte jobba non stop i 24 timmar. En vanlig transkriberare transkriberar sällan särskilt mycket mer än drygt en timme per dag. Så hur gör vi då när vi får in exempelvis ett förhör på tre timmar för transkribering inom ett dygn?

Ett starkt team

Lösningen ligger förstås i att flera personer transkriberar samma förhör. Vi kommer överens om vem som transkriberar vilken del, och sen lägger vi ihop dokumentet till ett samlat dokument som vi skickar till kunden.

Men det är förstås inte bara att klistra ihop tre filer utan det krävs ett aktivt samarbete mellan dem som jobbar med transkriberingen. Många gånger är det exempelvis flera personer i samtalet som ska särskiljas och då måste samma person kallas samma namn genom hela filen. Den transkriberare som gör första delen av inspelningen brukar få ett särskilt ansvar för att identifiera vilka personer som medverkar och att hjälpa de andra kollegorna att särskilja dessa. Men ibland kan nya personer också dyka upp mitt i inspelningen och då behöver den som gör mitten av filen meddela det till den som gör sista delen.

Det kan också dyka upp speciella uttryck som kan skrivas ut på olika sätt. Därför samarbetar transkriberarna och meddelar varandra hur en viss term, förkortning eller ett namn ska skrivas ut. Det kan ju se konstigt ut för kunden om någon kallas för Oskar i början av filen, och senare omnämns som Oscar.

Hur kunderna kan hjälpa?

Du som kund kan hjälpa oss genom att ange i beskrivningen när du laddar upp filen vilka personer som medverkar i filen samt vem som är vem. Om du har ett större projekt med mycket fackspråk så får du gärna mejla oss en ordlista i förväg, så gör vi den tillgänglig för alla som arbetar med dina ljudfiler.

Att transkribera stora mängder ljudfil på kort tid är inte bara en logisk konst. Det bygger också på att ha ett gäng duktiga transkriberare som är vana vid att jobba i ett Team!