Än så länge vet vi inte riktigt vad som har hänt, men enligt uppgifter i media och från berörda aktörer så tycks det som att ett stort antal samtal till vårdguiden har varit tillgängliga för vem som helst att ladda ner och lyssna på via internet. Att sitta i telefon och beskriva sjukdomssymptom är för de flesta väldigt känsligt, och inget som man vill att vem som helst ska kunna lyssna på. Exakt hur detta har gått till är ännu inte klarlagt, men många blir förstås oroliga.

Vad jag tänkte

När jag läste om detta så tänkte jag två saker. Först tänkte jag på de samtal som jag själv har ringt till sjukvårdsupplysningen genom åren, har de också legat tillgängliga? Sen tänkte jag på allt det material som vi transkriberar. Även om vi inte transkriberat samtal till just sjukvårdsrådgivning, så har vi transkriberat mycket material som på olika vis är väldigt känsligt. Tänk om det skulle visa sig att det material som vi har transkriberat, skulle ligga öppet på internet?

Våra åtgärder

Jag vill inte spekulera i händelseförloppet som ledde till den aktuella incidenten, det är därför svårt att jämföra våra säkerhetsåtgärder med deras. Jag kan dock lova att vårt säkerhetsarbete är väldigt aktivt. Vi har tidigare gått igenom de flöden där materialet hanteras, för att säkerställa att materialet aldrig blir publikt tillgängligt på något sätt. Vi följer regelbundet upp att våra medarbetare följer våra rutiner för säkerhet och sekretess. När vi är färdiga med en transkribering så raderas den från datorn omedelbart. Filen ligger i vår webbportal en tid så att kunden kan ladda ner den, sen ligger den 30 dagar i en papperskorg. Efter det är filen helt borta från cyberrymden och endast kundens kopia av filen finns kvar.

Vi fortsätter att arbeta aktivt för att allt det ska vara tryggt och säkert att låta oss transkribera känsligt material.

/Oskar Jalkevik
VD