Transkribering.nu Sverige AB, som äger snabbtranskribering, anställer regelbundet duktiga transkriberare. På https://www.transkribering.nu/soka-jobb kan du göra ett arbetsprov. Om du gör ett bra arbetsprov så blir du erbjuden en timanställning som transkriberare. Provet består av två delar, där den första handlar om att skriva snabbt och skriva rätt, medan det andra provet fokuserar på att visa dina goda kunskaper i det svenska språket.

Förbered dig väl

Vi rekommenderar att du är väl förberedd när du gör arbetsprovet då de är ganska svåra. Du bör själv ha övat genom att ha laddat ner några ljudfiler och transkriberat dem med den hastighet som krävs i arbetsproven. De bör även öva på ljudfiler med flera medverkande och där ljudkvalitén inte är perfekt. När du övar, så jobba utifrån de riktlinjer som finns i anslutning till ansökningsformuläret. Testa olika inställningar i mjukvaran för att hitta ett arbetssätt som passar perfekt för just dig. Att använda någon av F-tangenterna för att spola tillbaka kommer aldrig bli lika effektivt som att spola tillbaka med exempelvis knappen z eller <.

Läs på våra bloggar

Både på den här bloggen och på bloggen på Transkribering.nu finns det lite tips för hur du transkriberar. Klicka runt och låt dig inspireras av råd från erfarna transkriberare.