Inte nog med att vi är snabba på att transkribera. Nu blir vår tjänst ännu snabbare för dig som behöver skriva avtal innan arbetet sätter igång. I samarbete med Oneflow.com erbjuder vi möjligheten att signera avtal digitalt. Det kan exempelvis vara uppdragsavtal eller personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalen signeras av er behöriga firmatecknare via bankID eller e-signatur och det är klart på några sekunder. Ett digitalt avtal på Oneflow.com är juridiskt bindande och minst lika säkert som en signering med penna på ett papper.

Då vi är en distansarbetsplats kan det i perioder vara svårt för oss att snabbt hantera avtal som skickas via fysisk post. Att skriva ut, signera och scanna, är ett annat sätt att skriva avtal. Det blir dock inte lika smidigt som digital signering på Oneflow.com

När du ber om att vi ska signera exempelvis ett personuppgiftsbiträdesavtal, så be då om att få använda digital signering!