Vi kan med säkerhet säga att de flesta inte arbetar med transkribering åtta timmar om dagen. Det är få personer som klarar av att sitta och skriva konstant i åtta timmar. Därför kan det vara en utmaning att leverera flera timmars transkriberade intervjuer på 24 timmar, och även en timme kan vara svårt om alla transkriberare är uppbokade med jobb. Vi har flera års erfarenhet som sammansvetsar administratörernas fördelning av jobb med transkriberarnas kvicka arbete.

Hur lyckas vi på 24 timmar?

Vi har satt i system att alltid ha tillräckligt med luft i vårt schema för att kunna transkribera fem timmars intervjuer inom 24 timmar. Detta kräver förstås också nära kontakt mellan de som fördelar jobben och de som transkriberar. Kommunikationen sker via telefon, sms, mail och vårt ärendehanteringssystem Teamwork. Ibland räcker ett litet sms, ibland behöver man snabbare svar på om transkriberaren har tid för ett 24-timmars jobb. Då alla våra transkriberare jobbar på olika tider på dygnet finns det alltid någon som kan transkribera era intervjuer. Så fort en transkriberare är klar med en intervju, laddar hen upp den till kunden som får ett automatiskt mail om att den finns redo att ladda ner. Det är alltså en stor personalstyrka, bra planering, och hjälpen från Teamwork som möjliggör för 24-timmars transkribering.