Det går inte att vara expert på alla ämnen. Ena dagen är det avancerade sjukvårdstermer, sen är det juridik och sen är det affärsspråk. Efter att ha jobbat en tid med transkribernig så blir vi dock väldigt allmänbildade. Ett komplext ord som man lärde sig av en kund, dyker plötsligt upp hos en annan kund. Ibland har vi till och med varit smarta att skapa ett kortkommando i Word för det komplexa ordet, vilket gör att det går ännu fortare att skriva.

Snälla hjälp oss

Om du vet med dig att dina transkriberingar innehåller mycket fackspråk så får du gärna hjälpa oss genom att helt enkelt skriva ner en lista med viktiga ord och skicka till oss. Vi ser till att listan blir tillgänglig för alla som jobbar med ditt projekt. Det kan vara viktiga begrepp, namn på organisationer och personer. Och vi blir jätteglad om du hjälper oss med förkortningar. När någon snabbt uttalar en förkortning som vi inte känner till, så är det väldigt svårt att höra skillnad på exempelvis M och N.

Vi samlar egen kunskap

Vi bygger också upp en egen ordlista för de projekt som innehåller mycket fackspråk. När en transkriberare dyker på ett ord som hen inte känner till eller vet hur det stavas, så googlar hen på begreppet och lägger till det i en ordlista som är tillgänglig för alla som jobbar med samma kund. På så vis hjälps vi åt att skriva så rätt det bara går vad gäller svåra fackuttryck.