Den 25:e maj börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. Den syftar till att skydda alla EU medborgares personuppgifter. Transkribering.nu, som äger Snabb transkribering, har jobbat aktivt för att leva upp till lagens krav på att värna information om privatpersoner. Det gäller dels de personuppgifter som finns i det material som vi transkriberar, men också personuppgifter om kunder och anställda.

Integritetspolicy

Vi håller på att ta fram integritetspolicy där vi beskriver hur vi hanterar personuppgifter, hur vi säkerställer att personuppgifter inte hamnar i orätta händer och hur de registrerade kan göra för att ta del av den information som vi har registrerad.

Om några veckor räknar vi med att vår integritetspolicy är färdig och publiceras på hemsidan.